linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

Chia sẻ về chu trình PDCA

Xem các comment và hướng dẫn về GIẢM THỜI GIAN TRẢ KẾT QUẢ XN trong nhóm thì càng rối thêm. Mình đoán chỗ các bạn làm chưa làm ISO15189 phải không, cũng chưa tham gia chương trình QMS XN.
Thế này các bạn ạ, bạn cứ xem như đây là 1 dự án cải tiến, gọi là cải tiến giảm thời gian trả KQ XN, mà cải tiến thì bạn cứ làm theo chu trình PDCA. phần 1: Lập kế hoạch. Phần 2: Thực hiện. Phần 3: kiểm tra. Phần 4 Khắc phục (hoặc hành động). Tóm lại XN mình vừa được việc, BV vừa có hồ sơ để chấm điểm trong cải tiến liên tục của bộ tiêu chí chất lượng BV 
 
Phần 1. Lập kế hoạch
 
Gồm các nội dung cơ bản sau: 
(1) Xác định vấn đề (ví dụ thời gian trả KQ XN BN ngoại trú quá chậm, BN không hài lòng , BGĐ BV k hài lòng, nên cần cải tiến) 
(2) Xác định các yếu tố đo lường: đương nhiên là về các mốc thời gian rồi, nhưng bạn sẽ chọn mốc thời gian như thế nào thì sẽ phụ thuộc vào KHÁI NIỆM THỜI GIAN TRẢ KQ XN, QUÁ TRÌNH XN CỦA ĐƠN VỊ BẠN như thế nào, tôi nói đơn giản như là thời gian BN cần để chờ lấy máu, thời gian cần để vận chuyển/xử lý mẫu/thời gian dành cho máy XN thực hiện...nói chung bạn phải chia nhỏ quá trình XN bên bạn thành các mốc như vậy. 
(3) Thu thập dữ liệu và xử lý và phân tích dữ liệu ban đầu. 
- Bạn phải thu thập dữ liệu nền sau khi đã chọn các mốc thời gian theo dõi. Ví dụ như bạn khảo sát trong 7 ngày, chọn 20 BN/ngày trong tình hình thực tế hoạt động XN của bạn như trước đây. Lập bảng excel mà theo dõi
- Xử lý dữ liệu nền: tổng kết xem ở từng mốc thời gian bạn đã chọn để đo lường, các bạn mất bao nhiêu thời gian. Ví dụ như mất 30 phút cho BN chờ đươc lấy máu, mất 20 phút để vận chuyễn mẫu...
- Phân tích dữ liệu: Bạn sẽ có kết luận hiện thời gian trả KQ trung bình là bao nhiêu, và mất bao lâu cho từng công đoạn. Trong các mốc thời gian ấy, bạn thấy cái nào chấp nhận, cái nào cần thay đổi. Ưu tiên cái có thể thay đổi tích cưc và dễ thực hiện nhe
(4) Tuyên bố mục tiêu: mục tiêu của bạn đặt ra phải S.M.A.R.T nhé. Ví dụ vầy: Giảm thời gian trả KQ XN tại phòng khám A từ 180 phút xuống còn 120 phút, thực hiện từ ngày 15/3/2017, tỷ lệ đạt chấp nhận là >= 80%
(5) Lập kế hoạch thực hiện chi tiết: Làm gì ? Khi nào ? ai làm ?...
 
Phần 2. Thực hiện
Bạn tổ chức thực hiện, mọi việc đã rõ rồi . Cứ đì đà đùng mà làm thôi
 
Phần 3. Kiểm tra 
Bạn làm làm khảo sát dữ liệu giống như trên nhé , mục 3 của phần 1 ấy. Cách thức làm giống i chang. Dữ liệu sẽ được gọi là Thu thập dữ liệu, xử lý và phân tích dữ liệu sau thực hiện
Lúc này bạn đã có kết quả rồi nhé, và sẽ có quyết định làm gì rồi chứ
 
Phần 4. Hành động - Khắc phục:
- Nếu cải tiến của bạn đạt: công bố và đưa vào áp dụng thường quy
- Nếu không đạt: chỗ nào gây tắc ? phân tích nguyên nhân gốc rễ, giải quyết tiếp tục, cái này cũng có thể là chủ đề cho vòng cải tiến tiếp theo
Và thế là chúng ta lại bắt đầu 1 vòng cải tiến mới, thế mới gọi là cải tiến liên tục ấy
Cách thức làm cải tiến này có thể áp dụng không chỉ cho XN đâu, đó là nguyên tắc và cách thức chung í
 
Chúc thành công nhé.
 
Võ Anh Thoại
Bệnh viện Nhân dân Gia Định
THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team