linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

Tiêu chí chọn Hồ Sơ Bệnh Án để kiểm tra đánh giá

Quản lý - kiểm tra - đánh giá hồ sơ bệnh án là một việc làm không thể thiếu trong quản lý - cải tiến chất lượng. Nhiều bệnh viện đã xây dựng và triển khai quy trình này.

 - Xin phép chia sẻ một hoạt động nhỏ trong nhiều hoạt động quản lý hồ sơ bệnh án mà BV Hoàn Mỹ Sài Gòn đã làm và Tôi thấy rất thực tiễn và hay: đó là dựa trên tiêu chí chọn lựa dưới đây để chọn các HSBA và kiểm tra sâu, có tiêu chí chấm điểm, có kết quả báo cáo hàng tháng để tiếp tục thực hiện cải tiến. 

 
 
- Cả nhà cùng xem tiêu chí chọn lựa hồ sơ bệnh án bên dưới và cùng đóng góp thêm để hoàn thiện.
 
Linh Phan
THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team