linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

Chương trình đào tạo liên tục về Quản lý chất lượng - BV Nhi Đồng 1

Các chương trình đào tạo này tổ chức tại BV Nhi đồng 1 hoặc tại các bệnh viện đăng ký theo nhu cầu (nhưng phải đảm bảo điều kiện dạy học theo yêu cầu của chương trình đã được Hội đồng Đào tạo phê duyệt)
Liên hệ: Phòng Quản lý chất lượng – BV. Nhi đồng 1 (ĐT: 08-3927 1119, số nội bộ: 310); hoặc qua Email: niemdv@nhidong.org.vn
 
 
Danh sách các khóa đào tạo:
1. Tổng quan về quản lý chất lượng (Mã số: QLCL-01/B38)
2. Tổng quan về cải tiến chất lượng (mã số: CTCL-04b/B38)
3. Tiếp cận cải tiến chất lượng bệnh viện theo chu trình PDCA (mã số: CTCL-04/B38)
4. Công cụ thường dùng trong quản lý chất lượng (Mã số: CTCL-04.01/B38)
5. Tổng quan về an toàn người bệnh (mã số: ATNB-05.01/B38)
6. Kỹ thuật chung về an toàn người bệnh (mã số: ATNB-05.02/B38)
7. An toàn người bệnh trên các lĩnh vực (mã số: ATNB-05.03/B38)
8. Dịch vụ khách hàng (CSKH-07/B38)
 
 
 
 
Ths.BS Đỗ Văn Niệm
THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team