linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

Cải tiến thời gian chờ xét nghiệm - BV Đức Giang

BV Đa Khoa Đức Giang chia sẻ kết quả của hoạt động cải tiến thời gian chờ Xét nghiệm tại Bệnh Viện. Có kèm theo các hình ảnh mô tả, mẫu biểu trước và sau cải tiến.
Chia sẻ vấn đề
I. Xác định vấn đề, thực trạng cần cải tiến
- Khảo sát sự hài lòng người bệnh về dịch vụ khám chữa bệnh có nhiều ý kiến phàn nàn về thời gian chờ đợi kết quả xét nghiệm.
- Qua thực tế khảo sát thời gian chờ đợi xét nghiệm cho thấy trung bình thời gian chờ kết quả xét nghiệm là 136,8 phút. (là cao nhất trong tổng số thời gian chờ đợi của người bệnh)
 
II. Phân tích thực trạng và nhu cầu
1. Đặc điểm đối tượng có chỉ định làm xét nghiệm máu, nước tiểu:
Chia làm 3 nhóm đối tượng chính:
a. Nhóm người bệnh mạn tính (tiểu đường, tăng huyết áp)
- 3 tháng làm xét nghiệm 1 lần
- Thường là những người già, người nghỉ hưu có thời gian chờ đợi và thường đến rất sớm để làm xét nghiệm
- Là những người có nhiều thời gian chờ đợi hơn.
- Hơn nữa do số lượng phòng khám mạn tính đông nên trong buổi sáng phòng khám mãn tính cũng chỉ có thể giải quyết được 10 – 15 người bệnh mang kết quả về trong buổi sáng.
b. Nhóm đối tượng khám thông thường (bảo hiểm + viện phí)
- Thường đi khám muộn hơn bao gồm: người nghỉ hưu, công nhân, trẻ em, thường ít có thời gian chờ đợi.
- Là đối tượng chính ở khối phòng khám Nội, Nhi, KSK cán bộ, Liên chuyên khoa.
c. Nhóm người bệnh cấp cứu, Khám dịch vụ, khám sức khỏe
Là những đối tượng cần có kết quả xét nghiệm nhanh, và những đối tượng phải đóng thêm tiền để giảm thời gian chờ đợi. 
Riêng đối tượng khám sức khỏe chỉ liên quan chủ yếu ở khoa Xét nghiệm
 
2. Khả năng khoa Sinh hóa có thể đáp ứng
Theo thực tế khảo sát bằng cách đánh số thứ tự 1 cách tuần tự các mẫu xét nghiệm ở phòng lấy mẫu và tiến hành chạy xét nghiệm tuần tự (mẫu nào lấy trước chạy trước, lấy sau chạy sau và không có kênh ưu tiên) cho thấy đến 11 giờ khoa Sinh hóa có thể chạy và duyệt kết quả đến 140 mẫu. Và không thấy có trường hợp nào phòng khám yêu cầu thắc mắc việc trả kết quả muộn (theo như cũ là những bệnh nhân thuộc kênh yêu cầu sau 1 giờ sẽ trả kết quả).
Như vậy công suất của khoa Sinh hóa là 1 buổi sáng có thể duyệt kết quả đến 140 mẫu và trung bình là sau 60 phút sẽ có kết quả.
 
3. Khoa Xét nghiệm
Theo thực tế khảo sát bằng cách đánh số thứ tự 1 cách tuần tự các mẫu xét nghiệm ở phòng lấy mẫu và tiến hành chạy xét nghiệm tuần tự. Kết quả cũng cho thấy khoa xét nghiệm có thể đáp ứng thời gian trả kết quả trung bình là 60 phút.
4. Mất nhiều thời gian trong việc chờ duyệt kết quả trên giấy, và thời gian sắp xếp kết quả để trả cho người bệnh.
III. Các giải pháp cải tiến
1. Tăng cường hướng dẫn cho người bệnh
- Cải tiến phiếu chỉ định làm xét nghiệm. Bổ sung rõ số thứ tự chờ làm xét nghiệm và số phòng thực hiện trên phiếu chỉ định.
- Tăng cường công tác hướng dẫn cho bệnh nhân đi làm xét nghiệm tại phòng khám
- Bổ sung các biển báo, chỉ dẫn cho người bệnh dễ dàng tiếp cận khi có chỉ định làm xét nghiệm.
2.2. Cải tiến tại phòng lẫy mẫu
- Bố trí lại buồng phòng của 2 phòng lấy mẫu tạo điều kiện thuận tiện trong khâu lấy mẫu.
- Phân luồng lại bệnh nhân đến làm xét nghiệm: Phòng lấy mẫu tầng 1 lấy mẫu xét nghiệm cho đối tượng bệnh mạn tính. Tầng 2 lấy mẫu cho bệnh nhân khám thông thường.
- Bệnh nhân khám sức khỏe lấy mẫu tại chỗ
2.3. Cải tiến quy trình làm xét nghiệm
- Cải tiến khâu vận chuyển mẫu, tiếp nhận mẫu xét nghiệm.
- Phân luồng lại mẫu xét nghiệm nhằm đảm bảo đúng thời gian trả kết quả.
- Triển khai in trả kết quả trên máy.
- Đối với bệnh nhân mạn tính, bác sỹ phòng khám mạn tính chủ động hẹn số bệnh nhân đọc kết quả vào buổi sáng. Đánh dấu vào phiếu chỉ định để khoa XN phân luồng.
 
IV. Đánh giá kết quả
- Đa số bệnh nhân khám thông thường nếu được lấy mẫu trước 10h30 đều có thể được trả kết quả trong buổi sáng. Trung bình thời gian trả kết quả cho nhóm này là 76,2 phút
- Bệnh nhân mãn tính đã có thời gian hẹn trả cụ thể.
 
 
 
Ngô Hữu Phương
THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team