linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

Cải thiện sự phối hợp giữa BS và ĐD trong KCB tại Khoa Nội trú

Năm 2015, BV Đa Khoa Đống Đa đã tiến hành đề án cải tiến nhằm cải thiện sự phối hợp giữa Bác sĩ và Điều Dưỡng trong hoạt động khám chữa bệnh tại Khoa Nội trú. CN Lê Thanh Hải - Phòng QLCL - thay mặt Bệnh viện báo cáo quá trình thực hiện đề án tại Hội thảo QLCL-ATNB của CLB QLCL-ATNB năm 2015. Xin phép chia sẻ lại những thông tin này, đồng thời bổ sung thêm những cải tiến của BV về đề án này trong thời gian gần đây.
Mục đích chính của cải tiến này là:
- Giảm sai sót không đáng có trong chăm sóc người bệnh
- Vượt qua thói quen: Bác sĩ muốn đi khám một mình, Điều Dưỡng ra buồng bệnh là đẩy xe tiêm.
 
Thực trạng của BV:
- Bác sĩ và Điều Dưỡng còn làm việc riêng lẻ, không hoặc ít trao đổi nhau về cách thức điều trị, chăm sóc người bệnh.
- Thông tin đôi khi còn khác nhau (sinh hiệu, bộ phận tổn thương trên cơ thể - nhất là bộ phận đó có 2, nhận định vết mổ, dịch dẫn lưu,..)
- Bác sĩ khám bệnh, Điều Dưỡng phát thuốc, tiêm cùng thời điểm tại một phòng làm cho phòng bệnh mất trật tự, gây khó khăn cho cả Bác sĩ và Điều Dưỡng.
- Điều Dưỡng chủ yếu quan tâm đến thực hiện y lệnh, chưa thể hiện hết vai trò chủ động của mình, đặc biệt là cung cấp thông tin và GDSK cho người bệnh.
- Một số y lệnh chưa được thực hiện đầy đủ/chưa kịp thời/thiếu thống nhất,.. nhất là y lệnh bổ sung.
 
=> Vì vậy, còn có người bệnh, người nhà người bệnh chưa hài lòng (phản ánh trực tiếp qua thư, điện thoại đường dây nóng,..)
 
Nguyên nhân:
- Có tập huấn nhưng chưa đi sâu vào thực trạng phối hợp, giao tiếp giữa Bác sĩ và Điều Dưỡng.
- Triển khai phân công chăm sóc theo nhóm nhưng chưa giám sát, đánh giá và cải tiến
- Thiếu quy trình phối hợp giữa Bác sĩ và Điều Dưỡng
 
Cải tiến ưu tiên:
- Xây dựng quy trình phối hợp giữa Bác sĩ và Điều Dưỡng
 
Căn cứ để xây dựng quy trình:
- TT 07.2011 điều 26 quy định: BS-ĐD phối hợp trong việc đánh giá, phân cấp chăm sóc, thực hiện CS cho từng NB
- Tài liệu đào tạo liên tục ATNB – BYT2014: Cải thiện trao đổi thông tin, làm việc nhóm, sự hợp tác giữa BS - ĐD
- Hướng tới chăm sóc người bệnh toàn diện tại BV
 
Tham khảo quy trình:
 
 
 
Triển khai thực hiện, theo 4 bước:
1. Tất cả các Khoa (HSCC, Ngoại) phối hợp với Khoa Nội 1
2. Theo dõi, đánh giá thực hiện
3. Họp giao ban với khoa đưa ra ưu điểm, cần thay đổi
4. Triển khai đánh giá 9 khoa nội trú
 
Xem đánh giá khảo sát sau giai đoạn kiểm tra >>Báo cáo<<
 
Xem một số hình ảnh và xe chuyên dụng đi buồng:
 
 
Kết luận:
- Lãnh đạo Khoa phải là người tiên phong triển khai thực hiện
- 4% (4/90 phiếu) số lượt đi buồng chưa thành công là do Bác sĩ chưa phối hợp
- Tăng tính chuyên nghiệp của người thầy thuốc
- Cải tiện giao tiếp giữa Bác sĩ và Điều Dưỡng
- Nâng cao vai trò chủ động của ĐD: CSNB, nắm bắt thông tin để báo cáo, trao đổi và phối hợp BS đánh giá NB.
- Thông tin đến NB được thống nhất giữa BS – ĐD
- Tạo lòng tin cho NB, tạo hình ảnh đẹp trong môi trường buồng bệnh
 
 
 
Đề xuất, kiến nghị:
- Tiếp tục triển khai thực hiện QT tại tất cả các khoa nội trú.
- BS ĐT dựa vào diễn biến NB cần giới hạn thời gian đi buồng để ĐD đảm bảo công việc CS trong ngày 
- Chỉnh sửa, chuẩn hóa sổ tiêm, truyền thành sổ thực hiện y lệnh
- Kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ QT phối hợp (độc lập/lồng ghép)
- Tập huấn nội dung “đào tạo liên tục ATNB – BYT2014”
- Tổ chức Hội thi “Ứng xử hay - tay nghề giỏi” 
- Cải thiện mô hình phân công CS nhóm
- BV xem xét việc tất cả ĐD giao ban vào các buổi sáng. Nên tổ chức giao ban ĐD vào thời điểm khác trong ngày để triển khai văn bản, thông báo
 
CN Lê Thanh Hải
Phòng QLCL - Bệnh viện Đa Khoa Đống Đa
 
THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team