linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

Thành lập Phòng - Tổ Quản lý Chất lượng Bệnh Viện

Vừa qua các Anh Chị Em trên diễn đàn có quan tâm đến vấn đề “Đề án thành lập Phòng/Tổ QLCLBV. Trong bài viết hôm nay xin được chia sẻ một số vấn đề như sau.
Thứ nhất, bệnh viện đã có quyết định thành lập phòng/tổ QLCLBV thì có cần đề án hay không như tiêu chí yêu cầu thì câu trả lời là “có”. Chúng ta cần phải có đề án trình sau đó mới có quyết định phê duyệt và thành lập. Đề án là căn cứ cho hoạt động và phương hướng của Phòng/Tổ QLCLBV. Do vậy, chúng ta cần phải thực hiện việc xây dựng đề án.
 
Thứ hai, cả nhà nên xem lại trước “Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện”
 
Cụ thể thông tư có điều khoản nêu rõ: “Bệnh viện hạng đặc biệt và bệnh viện đa khoa hạng I thành lập phòng quảnlý chất lượng; các bệnh viện khác tùy theo quy mô, điều kiện và nhu cầu của từng bệnh viện để quyết định thành lập phòng hoặc tổ quản lý chất lượng. Phòng/tổ quản lý chất lượng phối hợp chặt chẽ với các khoa, phòng chức năng để thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng bệnh viện.”
 
Do vậy, đầu tiên bệnh viện cần xác định rõ lại theo quy định và thực tế của bệnh viện thì chúng ta cần thành lập phòng hay tổ QLCLBV.
 
Về đề án, tương tự việc thành lập các phòng/khoa khác trong bệnh viện thì đề án này cần được xây dựng và phê duyệt của cấp có thẩm quyền. 
 
Hình thức đề án thì vẫn đảm bảo các nội dung như format thành lập các phòng/khoa của bệnh viện. Tuy nhiên cần đảm bảo các mục tối thiểu như: Thực trạng/Đặt vấn đề; Mục tiêu; Dự kiến tổ chức; Cơ cấu nhân sự; Chức năng nhiệm vụ; Quy trình làm việc; Báo cáo, quản lý. Các Anh Chị Em có thể liên hệ phòng Tổ chức Hành Chính để xin mẫu và thực hiện theo.
 
Về nội dung chi tiết tham khảo cho việc xây dựng đề án. Các Anh Chị Em vui lòng tham khảo 2 file đính kèm:
2. Thông tư 19-2013_TT-BYT 
 
 
Trân trọng,
Nguyễn Quang Vinh
THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team