linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

Tiến sĩ LEAN

Đề tài phương pháp LEAN (và các công cụ như 5S) trong y tế trước đây thường do những nhà quản lý chủ xướng, nhưng trong thời gian gần đây đang rất được các cơ quan học thuật quan tâm.
Đại Học Berkeley của Mỹ vừa thành lập viện nghiên cứu chuyên về quản lý y tế LEAN - Centre for Lean Research and Engagement in Healthcare (viết tắt là CLEAR, trực thuộc Trường Y Tế Công Berkeley do Giáo Sư Shortell hướng dẫn và có chương trình đào tạo tiến sĩ) http://www.clear.berkeley.edu/
 
Hôm tháng 9, Đại Học Stanford cũng vừa có hội thảo học thuật (academic conference) về LEAN. https://www.leanhealthatstanford.org/workshops
 
Mục tiêu của họ là dùng các phương pháp nghiên cứu khoa học như thống kê và phỏng vấn để đánh giá hiệu quả của LEAN và tìm ra best practice. 
 
Hy vọng các bạn áp dụng LEAN tại Việt Nam sẽ có thể tham gia vào các nghiên cứu học thuật này, và có thề tìm học bổng tiến sĩ ngành quản lý y tế về LEAN ở Mỹ để các hoạt động cải tiến y tế của chúng ta ngày càng chuyên nghiệp và chuyên sâu.
 
Dimitri Tran
THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team