linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

Thiết lập phương pháp giải quyết vấn đề

Làm sao tìm đường qua mê cung các giải pháp?
Bất cứ vấn đề gì đưa ra cũng là một bài toán , cũng đòi hỏi có giải pháp để đạt được kết quả. Ví dụ tôi muốn trình bày về Quản lý Chất Lượng Điều Trị, sẽ có nhiều giải pháp, nhiều cách thức trình bày vấn đề này. Đứng trên cương vị quản lý, ở bất kỳ cấp độ nào, người ta cũng có tư tưởng chiến lược, kim chỉ nam cho suy nghĩ và hành động của mình. Để trình bày Quản Lý Chất Lượng Điều Trị tôi đã ngầm bám theo tư tưởng chiến lược mà nơi tôi làm việc đưa ra. Như vậy, lúc đầu trên giàn bài tôi có mục tiêu đầu tiên cần giải quyết là xác định tư tưởng chiến lược cho Quản Lý Chất Lượng Điều Trị. Nhưng xét thấy nó hơi phức tạp, lý thuyết, khô khan cho nên tôi đã bỏ và chỉ đưa ra những mục tiêu có tính thực tế.
 
Tôi giới với các bạn đang làm công tác quản lý, cái Tư tưởng chiến lược nơi bệnh viện tôi làm. Mọi người từ nhân viên đến các khoa phòng và những người lãnh đạo của bệnh viện cần nắm bắt để làm việc:
 
Các bạn hãy chú ý kỹ Our values và True North
 
 
MISSION, VISION, and VALUES 
1- Mission Statement
UMass Memorial Health Care is committed to improving the health of the people of our diverse communities of Central New England through culturally sensitive excellence in clinical care, service, teaching and research.
(UMMHC refresh of Strategic Plan - June 2011)
 
2-Vision Statement
We will become the best academic health system in America based on measures of patient safety, quality, cost, patient satisfaction and staff engagement.
(UMMHC Strategic Plan – 2014)
 
3- Our Values - A Guide to Our Decision-making as We Move to Our Future
Consistently excelling at patient-centered care
Acting with personal integrity and accountability
Respecting one another
Effecting change through teamwork and system thinking
Supporting our diverse communities
 
Giang Pham
THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team