linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

Cải tiến mẫu Bệnh án Ngoại trú - BV ĐK Nghĩa Hưng

Bệnh án ngoại trú của bệnh viện được thiết kế để phục vụ công tác lưu trữ và kiểm tra của bảo hiểm.
Tất cả các bệnh nhân có chỉ định kê đơn ngoại trú đều được làm 1 bệnh án ngoại trú. 
 
Mẫu này gồm: 
- Trang 1 là bìa bệnh án. 
- Trang thứ 2 là Phiếu khám bệnh >>tải mẫu gửi kèm<< 
- Các trang tiếp theo là chỉ định và kết quả các loại XN cận lâm sàng. 
 
Sau đó ghim lại thành 1 bệnh án ngoại trú. Bệnh viện lưu trữ theo ngày. Ví dụ ngày 13/10/21017 có 130 bệnh án thì bó lại thành 1 bó và ghi là Ngày 13/10/2017 : 130 bệnh nhân. Vậy là mỗi lần bệnh nhân đến khám là một bệnh án khác nhau.Mẫu này thiết kế trên phần mềm nên bác sỹ làm rất nhanh và tiện lợi.
 
Thuỳ Trần
THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team