linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

We love to hate meetings

Chúng ta không thích đi họp ở bệnh viện: NVYT không ưa bị “hành đi họp” vì mất thời gian thực hành lâm sàng, không đem lại nhiều lợi ích hiệu quả, mệt mỏi, có khi lại cãi vã đấu đá nhau, lên lớp...trong cuộc họp. Làm sao để đưa ra quyết định tốt? Hãy tổ chức một buổi họp hiệu quả.
Các BV lớn tại Mỹ thường áp dụng nguyên tắc “7 lưu ý cho cuộc họp hiệu quả” từ Harvard Business Review-HBR 2015:
 
1. Họp để đưa ra quyết định: số lượng ít vừa phải. Không nên quá 7 người.
 
2. Không được mang ra sử dụng các thiết bị cá nhân, không dùng cho cuộc họp (mobile, máy tính, hồ sơ đang làm dỡ...)
 
3. Họp ngắn gọn- không quá 1 giờ.
 
4. Họp đứng hiệu quả hơn ngồi họp !
 
5. Đảm bảo mọi người tham gia chủ động, nhắc khéo ai không tham gia ý kiến.
 
6. Đừng tổ chức họp chỉ để cập nhật thông tin.
 
7. Luôn chuẩn bị chương trình họp chi tiết (agenda), có mục tiêu và kết quả mong đợi rõ của cuộc họp, sớm ngay từ đầu.
 
Các tài liệu tham khảo thêm về tổ chức hiệu quả cuộc họp của HBR và McKinsey.
 
 
• Morten T. Hansen, “How to have a good debate in a meeting,” Harvard Business Review, January 10, 2018, hbr.org
• Dan Lovallo and Olivier Sibony, “Taking the bias out of meetings,” McKinsey Quarterly, April 2010
 
Danh Nguyen
THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team