linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

VĂN HÓA TỔ CHỨC

Một số đồng nghiệp đã đặt câu hỏi trong online workshop: Văn hóa tổ chức là hết sức cần thiết, xin hãy chia sẻ về một số cách xây dựng văn hoá tổ chức hiệu quả tại Việt Nam. Dưới đây là một số thông tin cơ bản cho câu hỏi này.

Văn hoá tổ chức được định nghĩa là những giá trị và hành vi tạo nên môi trường riêng biệt của tổ chức đó. Văn hoá tổ chức sẽ qui định các vấn đề liên quan đến tổ chức đó, bao gồm tầm nhìn, giá trị, các mối quan hệ, các sản phẩm và dịch vụ,…vì thế muốn hình thành hoặc thay đổi văn hoá tổ chức thì cần phải hình thành và thay đổi những yếu tố cấu thành nên khái niệm này. Một số bước cơ bản xây dựng văn hoá tổ chức hiệu quả:

1. Tầm nhìn: Tầm nhìn là hình ảnh trong tương lai của tổ chức. Tổ chức cần biết được các điểm đến trong tương lai của mình để cùng đưa các hoạt động của tổ chức đó đi đúng hướng. Nếu không biết tương lai sẽ đi đến đâu thì tổ chức khó có thể biết là sẽ thực hiện những hoạt động nào cho phù hợp và rõ ràng. Ví dụ: tầm nhìn của Trung tâm Mắt Hải Yến là trở thành một trong các cơ sở chăm sóc mắt nổi trội của khu vực Đông Nam Á (1); tầm nhìn của bệnh viện FV là trở thành nhà cung cấp dịch vụ y tế hàng đầu Châu Á (2),...

2. Sứ mệnh: Sứ mệnh của tổ chức là lý do để tổ chức đó ra đời, tồn tại, và phát triển. Một câu hỏi đơn giản liên quan đến sứ mệnh của tổ chức là: tổ chức này ra đời, tồn tại, và phát triển để làm gì? Ví dụ: sứ mệnh của Trung tâm Mắt Hải Yến là mang đến các dịch vụ chăm sóc mắt chất lượng và toàn diện (1); sứ mệnh của bệnh viện FV là tạo uy tín bằng chất lượng chuyên môn xứng tầm quốc tế (2),...

3. Giá trị cốt lõi: Là những nguyên tắc nền tảng của tổ chức. Giá trị của một tổ chức có thể được ví như là tính cách của một con người. Ví dụ: các giá trị cốt lõi của Trung tâm Mắt Hải Yến là bệnh nhân là trung tâm, chuyên nghiệp, hiệu quả, và bền vững (1); một số giá trị cốt lõi của bệnh viện FV là bệnh nhân là tất cả, trình độ chuyên môn cao và coi trọng đạo đức nghề nghiệp (2),…

Các thành tố tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi sẽ chi phối các mục tiêu và hoạt động của tổ chức để tạo nên một nét văn hoá riêng biệt cho tổ chức đó. Để xây dựng được văn hoá của tổ chức cần có sự phối hợp thực hiện của tất cả các cấp trong tổ chức đó, từ lãnh đạo cấp cao để hoạch định tầm nhìn, đến nhóm quản lý cấp trung để xây dựng các mục tiêu, và đến nhân viên để thực hiện các hoạt động của tổ chức.

(1) http://www.phongkhammathaiyen.com
(2): http://fvhospital.com

Nguồn ảnh: diamondmindconsulting.

Dr. Anthony Phuc Le

THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team