linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

Chia sẻ và học hỏi

Tại BV Nhật đêu có một tập dày cộp hướng dẫn các bước thực hiện sao cho sát với thực tế đang thực hiện và thuộc hạng mục đánh giá chất lượng bệnh viện.

 Đối với khối điều dưỡng thì xây dựng quy trình các bước làm để thực thi các kỹ thuật điều dưỡng là bắt buộc. 

 
Rất mong được các anh chị chia sẻ các quy trình, hướng dẫn
 
-   Quy trình quản lý người bệnh có đặt catheter tĩnh mạch trung tâm.
 
-   Quy trình khi hỗ trợ bác sĩ đặt PICC: peripherally inserted central venous catheter, CICC: centrally inserted central catheter
 
-   Thực tế điều dưỡng có tuân thủ quy trình không và bao lâu sẽ chỉnh sửa quy trình 1 lần?
 
Rất cảm ơn các anh chị, hy vọng sẽ có nhiều chia sẻ thực tế hữu ích từ Nhật dành cho khối điều dưỡng.
THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team