linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

Xin ý kiến đóng góp !

Vừa rồi bệnh viện em có học hỏi một số các đơn vị bạn và xây dựng tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua khoa phòng

Em gửi file chi tiết nhờ các anh chị ở các bệnh viện có kinh nghiệm góp ý cho em hoàn thiện bộ tiêu chí. Hoặc các bệnh viện có bộ tiêu chí sẵn cho em xin để tham khảo. Em cảm ơn và mong muốn được kết nối với các anh chị dưới nhiều hình thức để có thể hỗ trợ lẫn nhau.

Thi đua khoa phòng

 

THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team