linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

ĐÁNH GIÁ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ

Tối hôm qua, có đọc 1 bài về đánh giá công việc em mạnh dạn trình bày quan điểm:
- Có những chỉ số không thể tăng/giảm mãi mãi theo cấp số cộng/trừ như vậy theo từng năm;
 
- Phải có những chỉ số đánh giá chất lượng thực sự của sự tăng/giảm đó;
 
=> Chỉ số phải linh hoạt theo từng năm/thực tế tại đơn vị và cần xác định rõ Ai là người đánh giá và đánh giá NHƯ thế nào nữa.
Chia sẻ góc nhìn khác về việc đánh giá tại đơn vị:
 
Muốn cải tiến, muốn sự đánh giá phản ánh đúng công sức, tạo tiền đề cho sự phấn đấu thì hãy xem nhân viên quan tâm điều gì đã:
Không đùa, rất thực chất thứ quan tâm trước mắt là THU NHẬP trong đó tiền lương tăng thêm là do đơn vị quyết định phần nhiều, vậy hãy đi từ công thức GỐC của việc phân phối tiền lương tăng thêm nằm ở quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.
 
Mổ xẻ xem trong đó có yếu tố gì tác động (phân loại A,B,C; học hàm học vị; vị trí làm việc.....), tỷ lệ tác động của nó ra sao (chiếm bao nhiêu % quyết định) và liệu nó đã bám sát thực tế và nó đã loại bỏ cảm tính đánh giá phần lớn được hay chưa.
 
Tiếp theo, hãy xem cách thức đánh giá (đánh giá cái gì, ai đánh giá, tỷ trọng đánh giá)... 
 
Cách đây 4 năm em từng nghiên cứu và có kết quả nhất định và cũng chia sẻ TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM cho ai quan tâm về việc đánh giá công việc, để em tóm tắt phương án trong tài liệu:
 
1. Phân định rõ 2 bộ phận trực tiếp và gián tiếp, giữa các lao động trực tiếp và gián tiếp;
 
2. Việc đánh giá cấp bậc quản lý và nhân viên tách bạch (quản lý nhận kết quả đánh giá từ kết quả hoạt động của khoa/phòng – nhân viên nhận kết quả từ đánh giá trong khoa/phòng);
 
3. Loại bỏ hầu hết các hệ số phụ cấp không liên quan (ví dụ: thâm niên cao hay thấp đều thể hiện ở kết quả công việc);
 
4. Loại bỏ phần nào tính chất đánh giá cào bằng của cá nhân hay là bộ phận;
 
5. Chưa đề cập đến chỉ số đánh giá chi tiết, bởi lẽ điều đó phụ thuộc vào định hướng của mỗi đơn vị.
 
Sẽ có rất rất rất nhiều công việc nữa để thực sự thay đổi thực chất mang lại sự đánh giá bám sát thực tế, trên đây là đôi dòng quan điểm mang tính chất cá nhân lúc rảnh rỗi và không đại diện cho bất kỳ tổ chức nào cả. Cảm ơn đã đọc đến đây.
 
Link tài liệu tổng quan công thức:
 
 
Link tài liệu chi tiết đi sâu vào cách thức thực hiện:
 
 
THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team