linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ TÓM LƯỢC

Lý thuyết quan trọng là vậy, quan trọng hơn nữa là làm thế nào để con đường vận dụng thuận lợi nhất?

Bước 1: Điều gì đã xảy ra? Xác định sự cố đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra

 • Tường trình chi tiết sự cố
 • Xảy ra khi nào?
 • Ai/ Khu vực/ dịch vụ nào bị ảnh hưởng?
 
Bước 2: Tại sao lại xảy ra? Đâu là những tác nhân trực tiếp?
 • Sự cố đã trải qua những bước nào?
 • Các yếu tố con người: Những yếu tố con người nào liên quan đến kết quả?
 • Các yếu tố về trang thiết bị: Tình trạng làm việc của trang thiết bị bị ảnh hưởng như thế nào đến kết quả?
 • Các yếu tố môi trường có thể kiểm soát: Các yếu tố môi trường nào có thể ảnh hưởng lên kết quả?
 • Các yếu tố không thể kiểm soát được từ bên ngoài: Có thực sự không thể kiểm soát các yếu tố này không?
 • Khác: Còn yếu tố nào khác ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả? Những khu vực, dịch vụ khác bị tác động như thế nào?
 
Bước 3: Xảy ra như thế nào? Những hệ thống và quy trình ẩn dưới tác nhân trực tiếp?
Vấn đề nhân sự:
Các nhân viên có trình độ và năng lực thích hợp với vị trí trách nhiệm của họ hay không?
Trình độ thực tế của nhân viên so với chuẩn lý tưởng ra sao?
Vấn đề quản lý thông tin
 • Mức độ sẵn sàng của các thông tin khi cần thiết, độ chính xác, hoàn thiện và rõ ràng
 • Mức độ đầy đủ về truyền đạt thông tin giữa các thành viên
Vấn đề quản lý môi trường
 • Mức độ phù hợp của môi trường vật lý và các quá trình được thực hiện
 • Hệ thống phát hiện các rủi ro tại chỗ
 • Hệ thống cảnh báo và phản hồi trong các trường hợp khẩn cấp được thiết lập và kiểm định
Về vấn đề lãnh đạo
 • Mức độ hỗ trợ của văn hóa tổ chức đối với việc xác định và giảm thiểu rủi ro
 • Rào cản về truyền đạt – giao tiếp – về các yếu tố rủi ro nguy cơ
 • Mức độ ưu tiên, ngăn chặn các kết quả hoạt động không mong muốn
Các yếu tố không thể kiểm soát
Có thể thực hiện các biện pháp nào để ứng phó với các tác động không thể kiểm soát
Bước 4: Thiết lập kế hoạch hành động
 
Lý thuyết quan trọng là vậy, quan trọng hơn nữa là làm thế nào để con đường vận dụng thuận lợi nhất?
Chính vì vậy, bản thân tôi cũng như các anh chị học viên đăng tham dự khóa đào tạo của Thầy Nguyễn Thanh Minh với hi vọng sẽ nhặt thêm kinh nghiệm thực làm mà Thầy đúc kết hơn 40 năm trong nghề - những bài học ấy khó có thể tìm thấy trong sách vở.
 
BS Lan Vien Phan

 

THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team