linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

Hỗ trợ xây dựng Phòng - Tổ Chăm sóc Khách Hàng

Theo quy định của Bộ Y Tế, các bệnh viện phải có bộ phận Chăm sóc khách hàng. Rất nhiều đồng nghiệp trên CLB nhờ hỗ trợ tài liệu hướng dẫn liên quan đến phòng hoặc tổ chăm sóc khách hàng.

Giới thiệu đến các đồng nghiệp bộ tài liệu hỗ trợ xây dựng Phòng/Tổ Chăm sóc khách hàng:

- Phương hướng hoạt động

- Quy trình tư vấn trực tiếp

- Quy trình tư vấn qua điện thoại

- Quy trình giải quyết khiếu nại

- Mẫu biên bản làm việc

- Mẫu đề nghị khoa cung cấp thông tin

- Mẫu thư mời khách hàng

 

Tài liệu này được chia sẻ bởi một thành viên của CLB

>>Tải bộ tài liệu<<

 

CLb QLCL-ATNB

THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team