linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

Xây dựng hệ thống Quản lý sự cố và rủi ro trong bệnh viện

Hướng dẫn Xây dựng hệ thống quản lý và hình thành văn hóa báo cáo sự cố rủi ro trong cơ sở y tế.

 Gói 3: Xây dựng hệ thống Quản lý sự cố và rủi ro trong bệnh viện

• Các khái niệm căn bản và tính cần thiết của việc thành lập hệ thống quản lý sự cố tại bệnh viên.

• Các bước xây dựng hệ thống quản lý sự cố.

• Làm sao để hệ thống quản lý sự cố hoạt động hiệu quả

THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team