linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

Thiết lập mục tiêu thông minh - SMART

Vừa kiểm tra cuối năm xong, các đồng nghiệp chia sẻ tin vui và cũng bắt đầu ngay vào triển khai xây dựng kế hoạch mục tiêu cho năm 2016. Vui mừng lắm lắm vì "phong trào" QLCL - ATNB đã "bám rễ" và được quan tâm rất nhiều tại các cơ sở.
Hôm qua Tôi có đọc một chia sẻ của Anh Huỳnh Phước Sang, thấy cái hình này hay quá, học hỏi được cho mình nên chia sẻ với cả nhà nghen!!
 
 
 
Cách đặt mục tiêu "thông minh" (SMART) đó !!! 
- S ( Specific ): Cụ thể, rõ ràng
- M ( Measurable ) : Có thể đo đếm được 
- A ( Achievable ) : Khả thi 
- R ( Realistic ): Thực tế 
- T ( Timebound ): Có kỳ hạn
 
Tuy nhiên, theo ý kiến của anh Minh Nhut Tran, thì nguyên tắc SMART chuyển qua thành SMARTER dùng để đạt mục tiêu và chiến lược quản lý thời gian: 
- E = Engagement : có tính liên kết 
- R = Relevant : có tính thích đáng.
 
Linh Phan
THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team