linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

Kho dữ liệu phác đồ điều trị của ngành y tế TP Hồ Chí Minh

Kho dữ liệu phác đồ điều trị của Sở Y tế được tập hợp từ các phác đồ điều trị của các bệnh viện đa khoa hạng 1 và bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối thuộc thành phố. Các phác đồ này đã được các bệnh viện xây dựng theo đúng quy trình hướng dẫn của Bộ Y tế vàđược Hội đồng khoa học công nghệ của Sở Y tế thẩm định và công nhận là kho dữl iệu để các cơ sở khám chữa bệnh tham khảo, chọn lựa và bổ sung cho phù hợp năng lực chuyên môn kỹ thuật của đơn vị mình.
Đây là cơ sở khoa học và pháp lý để các bệnh viện thuộc Sở Y tế tham khảo, áp dụng vào công tác nghiệp vụ chuyên môn của đơn vị mình. 
 
Trước những thách thức mới trong tình hình mới hiện nay, việc nâng cao chất lượng điều trị và đảm bảo an toàn người bệnh được xem là nhiệm vụ hàng đầu của tất cả cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Nhiều hoạt động cải tiến chất lượng cần được triển khai, trong đó việc xây dựng và tuân thủ phác đồ điều trị là một thành tố quan trọng không thể thiếu được ở mỗi cơ sở khám chữa bệnh. Phác đồ điều trị là sở khoa học và pháp lý cho các hoạt động chuyênmôn và quản lý của ngành, là thành tố quan trọng để đảm bảo chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh với chi phí điều trị hợp lý
 
Các cơ sở khám chữa bệnh có nhu cầu truy cập thông tin Kho dữ liệu phác đồ điều trị của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh hãy theo đường link này
 
Linh Phan
THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team