linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

Bốn kết cục trong nghề y

Kinh nghiệm gần 22 năm đi làm của bản thân và của các anh chị, bạn bè đồng nghiệp cho thấy trong hành nghề y, chỉ có 4 kết cục sau cùng.
1. Kết quả điều trị tốt + phục vụ, giao tiếp, giải thích tốt --> Bệnh nhân, thân nhân sẽ nhớ ơn bệnh viện và nhân viên y tế; sẽ quay lại với mình; nói tốt mình cho những người khác.
 
2. Kết quả điều trị tốt + phục vụ, giao tiếp, giải thích kém --> Bệnh nhân, thân nhân sẽ không nhớ ơn mình; có thể quay lại, có thể không; có thể nói tốt mình, nhưng cũng có thể im lặng hoặc nói xấu mình cho những người khác.
 
3. Kết quả điều trị kém + phục vụ, giao tiếp, giải thích tốt --> Bệnh nhân, thân nhân sẽ tha thứ cho mình; có thể quay lại, có thể không; họ thường im lặng, không nói tốt cũng không nói xấu.
 
4. Kết quả điều trị kém + phục vụ, giao tiếp, giải thích kém --> Bệnh nhân, thân nhân sẽ thưa kiện, bạo hành mình; chắc chắn không quay lại; chắc chắn nói xấu mình cho những người khác.
 
Ráng làm được kết cục 1. Đã điều trị ngon lành thì ráng đừng để kết cục 2 xảy ra, dễ mất khách lắm. Còn nếu chuyên môn yếu thì cũng ráng đạt kết cục 3. Cố gắng đừng để kết cục 4 xảy ra.
 
BS Từ Thanh
THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team