linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

Biostatistics

khóa học/ loạt khóa học về phân tích số liệu trên coursera “Data Science Specialization”, từ Johns Hopkins University.

1.    The Data Scientist’s Toolbox

2.    R programming

3.    Getting and Cleaning Data

4.    Exploratory Data analysis

5.    Reproducible research

6.    Statistical Inference

7.    Regression Models

8.    Practical Machine Learning

9.    Developing data Products

 
Khóa học phù hợp cho: nghiên cứu viên, sinh viên ngành y sinh học, nhân viên y tế
- Trình độ: căn bản – trung bình 
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh 
- Thời gian: linh động (mỗi khóa kéo dài ít nhất 4 tuần )
- Chi phí: Miễn phí 
- Chứng chỉ : Có (tùy theo khóa, phí từ 29USD). Nếu bạn không cần chứng chỉ, các khóa học là miễn phí hoàn toàn.
Nguồn: Coursera  Hoặc https://www.coursera.org/course/datascitoolbox 

 

ThS. Lê Thị Quỳnh Nhi

THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team