linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

Nghiên cứu Khoa học - Điều Dưỡng

Nhằm giúp điều dưỡng có kiến thức về nghiên cứu khoa học và thực hành dựa trên chứng cứ; các phương pháp nghiên cứu trong thực hành điều dưỡng

Đối tượng: Điều Dưỡng

Phân bổ thời gian: 

- Lý thuyết: 30 tiết
- Lý thuyết tập trung (5 tiết/buổi/4 buổi)
- Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu (5 tiết/buổi)
- Tự học: 60 tiết
 
Mục tiêu của khóa học:
 
- Nhằm giúp điều dưỡng có kiến thức về nghiên cứu khoa học và thực hành dựa trên chứng cứ; các phương pháp nghiên cứu trong thực hành điều dưỡng;
- Có khả năng tra cứu để chọn lựa chứng cứ cho một tình huống cụ thể;
- Có khả năng xác định ý nghĩa của các phương pháp nghiên cứu dựa trên mức độ chứng cứ thực hành điều dưỡng;
- Và đồng thời có khả năng phân tích ưu điểm và khuyết điểm của một nghiên cứu.
 
Mô tả khóa học:
Môn học này giới thiệu cho điều dưỡng biết về:
- Ý nghĩa của nghiên cứu;
- Các phương pháp nghiên cứu điều dưỡng;
- Ngoài ra, điều dưỡng điều dưỡng sẽ có cơ hội xác định mối quan hệ giữa nghiên cứu và thực hành dựa trên chứng cứ và cách áp dụng vào thực hành điều dưỡng
 
Chuẩn đầu ra của môn học:
Sau khi học xong môn nghiên cứu điều dưỡng, điều dưỡng có khả năng:
1. Phân biệt giữa nghiên cứu và thực hành dựa trên chứng cứ
2. Mô tả các phương pháp nghiên cứu dùng trong thực hành điều dưỡng
3. Sử dụng các chiến lược tra cứu để chọn chứng cứ cho một tình huống điều dưỡng cụ thể
4. Nhận thức được giá trị của nghiên cứu trong việc bổ sung kiến thức và tiêu chuẩn điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh
5. Xác định ý nghĩa của các phương pháp nghiên cứu đến mức độ chứng cứ thực hành điều dưỡng
Phân tích ưu điểm và khuyết điểm của một nghiên cứu
 
 
Phụ trách: Ths Nguyễn Thị Hồng Minh
THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team