linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

Hướng dẫn Hồi Sức Cấp Cứu Nội Viện

Nói đến ATNB thì một vấn đề không thể bỏ qua là Cấp Cứu Nội Viện.Trong khuyến cáo của SYT-TpHCM về ATNB cũng có đề cập đến vấn đề này. Trong 83 TC của BYT cũng có những tiêu chí đề cập trực tiếp đến vấn đề này.

Giới thiệu tài liệu Hướng dẫn Hồi Sức Cấp Cứu Nội Viện do bạn Kiều Phúc Bảo dịch từ tài liệu "In-hospital resuscitation" của  HỘI ĐỒNG HỒI SỨC CẤP CỨU LIÊN HIỆP ANH VÀ BẮC IRELAND (Resuscitation Council (UK)).

Tham khảo bản gốc tiếng Anh.

Kiều Phúc Bảo

THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team