linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

Kaizen trong y tế

Kaizen tức: "cải tiến không ngừng''. Trong 1 môi trường Bệnh viện có ý thức Kaizen, mọi cá nhân đều không ngừng cải tiến từ việc nhỏ đến lớn giúp tăng hiệu quả hoạt động, giảm thiểu chi phí, giảm rủi ro, tạo thế chủ động trong công việc, phá vỡ sức ì.

Đính kèm slide rất hay của Mark Graban (tác giả của quyển "Lean Hospitals" & "Healthcare Kaizen) nói về điều cần thiết phải thực hiện Kaizen, cách tiến hành và kết quả thu được. 

 

Nguyễn Thanh Quang

 

Tham khảo thêm một số bài về Kaizen - chia sẻ bởi anh Lý Quốc Trung, Long Chan chuyển ngữ 

TIPS - Ten Basic Principles for Improvement (chia sẻ bởi anh Lý Quốc Trung)
Mười nguyên tắc cơ bản cho cải tiến (translated by Long Chan)
 
1. Throw out all of your fixed ideas about how to do things.
Quên đi những ý tưởng cố chấp của bạn về cách thực hiện công việc
 
2. Think of how the new method will work—not how it won’t.
Hãy nghĩ về cách thực hiện của phương thức mới, chứ không phải các hạn chế của nó
 
3. Don’t accept excuses. Challenge the status quo.
Không chấp nhận lời xin lỗi. Hãy có những lời thách thức
 
4. Don’t seek perfection. A 50-percent implementation rate is fine as long as it’s done on the spot.
Đừng tìm kiếm sự hoàn hảo. Đôi khi tỉ lệ hoàn thành 50% cũng tốt như là làm đến nơi đến chốn
 
5. Correct mistakes the moment they’re found.
Hãy sửa lỗi khi chúng được phát hiện
 
6. Don’t spend a lot of money on improvements. Think: Low cost/no cost.
Đừng phí phạm tiền bạc vào cải tiến. Hãy nghĩ : cải tiến với chi phí thấp hoặc không tiêu tốn chi phí
 
7. Problems give you a chance to use your brain.
Tìm kiếm giải pháp giúp chúng ta có cơ hội vận dụng đầu óc
 
8. Ask “Why?” at least five times until you find the ultimate cause.
Hãy hỏi TẠI SAO ít nhất 5 lần cho đến khi bạn tìm được nguyên nhân gốc rễ
 
9. Ten people’s ideas are better than one person’s.
Ý tưởng của 10 người lúc nào cũng tốt hơn 1 người
 
10. Improvement knows no limits.
Các kiến thức cải tiến chất lượng là vô hạn
 
Source: The right spirit of Kaizen - Kaizen workshops for Lean Healthcare.
 
 
Taboo phrases for Kaizen and Lean production 
When talking about improvements, never say the following:
1. “Do it yourself!”
2. “We can’t get costs any lower.”
3. “This is good enough.”
4. “I’m too busy to do it.”
5. “That’s not part of my job.”
6. “I can’t do it.”
7. “It won’t work in healthcare.”
8. “It’s your responsibility, not mine.”
9. “We’re already doing fine. We don’t need to change.”
 
Long Chan chuyển ngữ:
Khi nói về cải tiến, đừng bao giờ nói những điều sau đây:
1. Tự làm điều đó đi
2. Không thể giảm chi phí được
3. Như vậy là tốt rồi
4. Quá bận để làm điều đó
5. Không phải là việc của tui
6. Tôi không làm được
7. Không thể áp dụng trong y tế
8. Đó là việc của bạn, không phải của tôi
9. Chúng ta làm vậy là ổn rồi. Không cần thay đổi
 
Source: Kaizen Workshops for Lean Healthcare.

 

Tham khảo thêm: GIới thiệu về Kaizen (Nhi Nguyễn - BV Mỹ Phước - Bình Dương)

CLB QLCL-ATNB 

THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team