linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

Chuẩn chất lượngChuẩn thiết yếu JCI (Mỹ)

Chuẩn thiết yếu quốc tế về chất lượng y tế và an toàn cho người bệnh1 được xây dựng bởi tổ chức JCI (Joint Commission International) để tạo nên các công cụ và khung chiến lược nhằm giải quyết các yêu cầu đa dạng bằng cách minh họa làm thế nào để xác định rủi ro đối với vấn đề chất lượng và an toàn cho các tổ chức cung cấp dịch vụ y tế

Tất cả các tổ chức cung cấp dịch vụ y tế trên thế giới đều được kêu gọi cung dịch vụ chăm sóc y tế chất lượng cao và an toàn cho người bệnh cho dù họ không đủ trang thiết bị y tế, nguồn lực về tài chính, con người và các nguồn lực khác. Hầu hết các tổ chức y tế đều nhận thức được những việc họ cần phải làm để cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng và an toàn cho người bệnh tuy nhiên có thể họ thiếu sự lãnh đạo, thiếu sự hiểu biết của nhân viên và những sự sắp xếp cần thiết về mặt tổ chức để có thể bắt đầu tiến trình chất lượng. Những tổ chức đó có thể không biết bắt đầu từ đâu hoặc làm những can thiệp nào thì sẽ có hiệu quả nhất cho tiến trình cải tiến chất lượng và an toàn người bệnh.

 

Các bộ y tế của các quốc gia trên thế giới và nhiều cơ quan chính phủ mong muốn cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế an toàn và chất lượng rất cần những thông tin để định hướng về chiến lược cũng như ra những quyết định về tài chính cho các hoạt động cải tiến chất lượng của các dịch vụ chăm sóc y tế công. Tuy nhiên họ thường không có các công cụ để tổng hợp và phân tích các mức độ nguy cơ, rủi ro của các tổ chức chăm sóc y tế một cách sắc bén để đưa ra các định hướng chiến lược cho các nguồn lục để cải tiến chất lượng và an toàn. Tương tự như vậy, các công ty bảo hiểm, những người mua dịch vụ y tế thường không có đủ dữ liệu, thông tin để quyết định chọn lựa những nhà cung cấp dịch vụ y tế có ít rủi ro nhất. Chuẩn thiết yếu quốc tế về chất lượng y tế và an toàn cho người bệnh được xây dựng bởi tổ chức JCI (Joint Commission International) để tạo nên các công cụ và khung chiến lược nhằm giải quyết các yêu cầu đa dạng bằng cách minh họa làm thế nào để xác định rủi ro đối với vấn đề chất lượng và an toàn cho các tổ chức cung cấp dịch vụ y tế.

 

Bộ tiêu chuẩn thiết yếu này có thể được điều chỉnh cho phù hợp trong việc áp dụng nó tại các tổ chức y tế độc lập hoặc sử dụng cho những ưu tiên cấp quốc gia. Đây là công cụ rất hữu ích cho việc đánh giá quá trình cải tiến và công nhận những kết quả giảm thiểu nguy cơ mà tổ chức đã đạt được.

 

Trong việc theo đuổi sứ mệnh của mình nhằm cải thiện sự an toàn và chất lượng chăm sóc sức khỏe cung cấp cho công chúng, JCI xây dựng chuẩn thiết yếu này để cung cấp cho một phân khúc lớn hơn là các tổ chức chăm sóc sức khỏe và hệ thống y tế công nơi các tổ chức này mong muốn áp dụng chiến lược cải tiến chất lượng mà không đề nghị được cấp giấy công nhận đạt chuẩn JCI. Chuẩn thiết yếu này cũng là một phần trong các công cụ chất lượng và an toàn người bệnh, đào tạo, và chiến lược chuyển giao tri thức của JCI.

 

Download:Chuẩn thiết yếu JCI - bản tiếng Việt   Bản tiếng Anh

 

Linh Phan

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team