linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

Sách thực hành tốt QLCL-ATNB tại một số BV ở VN

Chất lượng dịch vụ y tế luôn là sự mong đợi của tất cả các khách hàng. Đáp ứng sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu của các bệnh viện, nhưng làm thế nào để đạt được điều đó vẫn luôn là một câu hỏi đầy thách thức. Bộ Y tế Việt Nam đã ban hành các chính sách, hướng dẫn về quản lý chất lượng nhằm hỗ trợ các bệnh viện có cơ sở pháp lý triển khai công tác quản lý và cải tiến chất lượng. Tuy nhiên làm thế nào để cải tiến chất lượng theo các lựa chọn ưu tiên, khả thi, hiệu quả và đánh giá được vẫn là một thách thức đặt ra đối với các bệnh viện.
Quỹ Hỗ trợ Kỹ thuật của EU cho Ngành Y tế đã thực hiện đánh giá nhanh về tình hình thực hiện quản lý chất lượng và an toàn người bệnh tại 13 cơ sở y tế bao gồm bệnh viện tuyến trung ương, tỉnh, huyện và trạm y tế xã, bệnh viện Công lập và bệnh viện tư nhân, từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2015. Kết quả đánh giá cho thấy:
- Các bệnh viện rất quan tâm đến Quản lý/ Cải tiến Chất lượng. Các lãnh đạo bệnh viện đã thảo luận nghiêm túc về Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện, đã triển khai, áp dụng và các kết quả đã được trình bày - Hướng đến người bệnh là nội dung ưu tiên trong tất cả các chính sách về Quản lý/ Cải tiến chất lượng tại các bệnh viện.
- Chất lượng chăm sóc đã được đưa vào chính sách Quản lý/ Cải tiến chất lượng tại hầu hết các bệnh viện
- Kiểm soát nguy cơ người bệnh bị ngã được đưa vào chính sách Quản lý/ Cải tiến chất lượng tại hầu hết các bệnh viện
 
Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại trong thực hành quản lý chất lượng và an toàn người bệnh:
 
Còn một khoảng trống lớn về kiến thức quản lý chất lượng và cải tiến chất lượng. Để hiểu và làm theo đúng nguyên tắc, quan điểm Hướng đến người bệnh trong công việc hàng ngày thực sự vẫn cần phải có nhiều nỗ lực và cố gắng hơn nữa. Với mong đợi giúp độc giả có cái nhìn chung về các khía cạnh cơ bản của quản lý chất lượng và cải tiến chất lượng. Từ các bài học thực hành tốt, độc giả có thể suy ngẫm: Can thiệp nào là phù hợp để áp dụng ở tổ chức của mình và những hoạt động nào là quan trọng đóng góp cho thành công của cải tiến chất lượng. Quỹ Hỗ trợ Kỹ thuật của EU cho Ngành Y tế, phối hợp với Cục Quản lý Khám chữa bệnh xây dựng Cuốn sách nhỏ “Thực hành tốt trong hoạt động Quản lý Chất lượng bệnh viện và an toàn người bệnh tại Việt Nam”.
 
Cuốn sách gồm ba phần chính: Phần 1: Triển khai áp dụng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện; Phần 2: Giới thiệu các bài học về quản lý chất lượng và cải tiến chất lượng, các bài học về thực hành sử dụng Bộ tiêu chí Đánh giá chất lượng phục vụ cho cải tiến chất lượng; Phần 3: Giới thiệu các biện pháp liên quan đến an toàn người bệnh, liên hệ với các tiêu chí trong Bộ tiêu chí Đánh giá chất lượng Bệnh viện Việt Nam.
 
Cuốn sách nhỏ này có thể là một cẩm nang tốt cho các nhà quản lý, các cán bộ nhân viên bệnh viện sử dụng. Các độc giả quan tâm có thể liên hệ với các bệnh viện đồng nghiệp qua thông tin từ cuốn sách này, để chia sẻ kinh nghiệm và học tập về thực hiện cải tiến chất lượng.
 
Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự đóng góp quý báu của các Bác sỹ, trưởng nhóm cải tiến chất lượng và Ban lãnh đạo của các bệnh viện đã cung cấp những bài viết về thực hành tốt trong tài liệu này.
 
Chúng tôi chân thành cảm ơn các tác giả đã cung cấp những bức ảnh trong tài liệu này.
 
Chúng tôi trân trọng cảm ơn Vụ Kế hoạch Tài chính; Quỹ Hỗ trợ Kỹ thuật của EU cho Ngành Y tế; Liên minh châu Âu đã hỗ trợ Cục Quản lý Khám chữa bệnh trong hoạt động quản lý chất lượng.
 
 
Chủ biên
PGS.TS Lương Ngọc Khuê
THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team