linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

ĐÀO TẠO NỘI BỘ CHO ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN

Đào tạo nội bộ, làm sao để chuyên giao được kiến thức kinh nghiệm từ người giỏi sang người chưa giỏi trong môi trường bệnh viện, đặc biệt trong khối điều dưỡng là một cải tiến chất lượng rất cần được quan tâm, triển khai quyết liệt.

 Mấy ngày trước Tôi có đặt câu hỏi cho vấn đề này trên diễn đàn và Bạn Phạm Hồng Nhung - Trung Tâm Y Tế Huyện Tiên Yên đã chia sẻ cách thức làm của bệnh viện bạn. 

- Lãnh đạo bệnh viện ra quyết định ( Hình 1) 
 
- Các khoa phòng đăng kí ==> tổng hợp thành danh sách chuyển giao của cả BV ( Hình 2 ) 
 
- Các khoa lập kế hoạch chi tiết của khoa mình ( Hình 3) 
 
(Hình 1)
 (Hình 2)
 
(Hình 3)
 
Sau đó triển khai và có đoàn đánh giá kiểm tra của BV kiểm tra lại. 
 
Ý tưởng này là của Anh Viet Ba - Giám Đốc Trung Tâm. Bạn Nhung đang hoàn thành đề án cải tiến chất lượng này và sẽ chia sẻ đến Anh Em diễn đàn CLB Quản Lý Chất Lượng - An Toàn Người Bệnh chúng ta. Nhưng với những gợi ý trong chia sẻ này, Tôi tin các bạn đồng nghiệp có thể xem xét áp dụng cho BV mình và tiếp tục cải tiến - hoàn thiện.
 
Anh/Chị có thể truy cập đường link để tải Tập tin Đào tạo nội bộ của TTYT Huyện Tiên Yên tại đây: http://qpsolutions.vn/downloaddocument.asp
 
BS.Phan Thị Ngọc Linh - Giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Cải Tiến Y Tế CHIR
 
THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team