linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

Vai trò của giám sát điều dưỡng

Các giám sát điều dưỡng phải có kiến thức và kinh nghiệm trong việc cung cấp các hướng dẫn kiểm soát nguy cơ gây hại cho nhân viên của mình. Các giám sát này đóng vai trò chính yếu trong tổ chức. Vị trí tin cậy này có thể đòi hỏi các giám sát thực thi chức trách như : kiểm tra khu vực làm việc, huấn luyện công việc, báo cáo sự cố đúng hạn và là người đầu tiên điều tra khi có sự cố xảy ra.
Các giám sát trong nhiều tổ chức được cho phép thêm nhiều quyền hạn hơn trong nhiều lĩnh vực như lả tuyển dụng, lĩnh vực công việc và trang thiết bị. Các giám sát điều dưỡng phải hiểu rõ vai trò của con người trong việc xác định nguyên nhân và phòng ngừa các tai biến. Họ phải đảm bảo mỗi cá nhân mà mình giám sát hiểu được các tiêu chuẩn hành vi trong công việc. Một vài cơ sở yêu cầu nhân viên ký thỏa thuận đảm bảo an toàn trong công việc. Thỏa thuận này yêu cầu các cá nhân chấp hành quy định an toàn trong công việc và gắn kết nó với các quy định an toàn trong cơ sở. các giám sát phải đảm bảo mọi nhân viên có thể nắm được các hướng dẫn về an toàn, kế hoạch, chính sách và quy trình an toàn.
 
 
Trách nhiệm của giám sát điều dưỡng :
1. Tuân thủ các nội quy công việc và điều chỉnh các hành vi công việc không an toàn hoặc có nguy cơ
2. Có trách nhiệm Thực thi các quy định và quy trình bắt buộc cho nơi làm việc
3. Đề ra các nhiệm vụ đào tạo và huấn luyện
4. Báo cáo và kiểm tra ngay lập tức khi có sự cố xảy ra
5. Kiểm tra và kiểm soát các mối nguy hại tại nơi làm việc định kỳ
6. Đảm bảo đủ các trang bị và công cụ cho việc bảo trì hay cung cấp dịch vụ
7. Chỉ đạo bằng ví dụ mẫu hoặc cá thể mẫu gắn kết với các yêu cầu kiểm soát nguy hại.
8. Tổ chức các buổi họp về an toàn và kiểm soát nguy cơ theo quy định
9. Phối hợp với các cá nhân liên quan nhằm điều chỉnh và kiểm soát các nguy cơ
10. Đảm bảo mọi thành viên biết sử dụng đúng dụng cụ phòng hộ cá nhân PPE
 
TIẾN TRÌNH ĐIỀU CHỈNH HÀNH VI :
1. Bước 1 : Xác định các công việc không an toàn
2. Bước 2 : Làm rõ các mối quan tâm về an toàn cho nhân viên
3. Bước 3 : Mô tả các phương pháp an toàn và đúng
4. Bước 4 : Đảm bảo các nhân viên nắm rõ vấn đề
5. Bước 5 : Xác định lại các mối quan tâm an toàn cá nhân
6. Bước 6 : Giám sát
 
XÁC ĐỊNH HÀNH VI :
Các giám sát điều dưỡng phải giải thích nội quy công việc và tiêu chuẩn hành vi trong công việc đến tất cả nhân viên mới hoặc nhân viên mới luân chuyển đến. Các giám sát không bao giờ được dung túng các cá nhân không tuân thủ quy định trong công việc hoặc các quy trình đã đề ra. Khi tiến hành kỷ luật 1 nhân viên, nên đảm bảo RIÊNG TƯ,  nhưng phải luôn ghi lại các sự kiện đã xảy ra. Các quản lý, giám sát cao cấp phải lấy đó làm ví dụ cho các nhân viên khác.Họ không được khuyến khích các hành vi sai trái bằng cách củng cố tầm quan trọng  của các hành vi công việc đúng. Không bao giờ lẫn lộn trong việc điều chỉnh hành vi với việc tiến hành các biện pháp kỷ luật cần thiết. Khi điều chỉnh hành vi không an toàn trong công việc, luôn làm rõ các yếu tố thực tế nhưng giới hạn các ý kiến cá nhân. Dùng các câu nói “Tôi…” và không nên dùng “Họ…”.  Dùng các biện pháp khuyến khích tích cực để ghi nhận các hành động, thói quen công việc tốt. Hãy nhớ rằng, một vài nhân viên không nhận ra công việc họ làm là nguy cơ gây hại. Một số có thể nhận ra nhưng họ không đủ năng lực để điều chỉnh. Rất nhiều tai biến xảy ra khi 1 nhân viên nhận ra tác hại của công việc nhưng thất bại trong việc hiễu rõ các nguyên nhân tiềm ẩn của hành động đó.
 
CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC HÀNH VI CÔNG VIỆC AN TOÀN
- Yêu cầu mọi nhân viên phải gương mẫu trong công việc, từ nói đến làm
- Khen thưởng các hành vi tốt
- Ghi nhận nỗ lực cải tinế của cá nhân
- Điều chỉnh các hành vi không an toàn với thái độ TÍCH CỰC
- Học hỏi các đối phó với các thái độ và hành vi tiêu cực
-  Khích lệ thông qua các niềm tin phát triển trong tổ chức
- Đào tạo nâng cao hiểu biết
- Khuyến khích mọi nhân viên cùng háo hức tham gia
- Giúp nhân viên tự tin khi ra quyết định
- Huấn luyện làm việc theo đội nhóm và phát triển cá nhân
- Tư vấn nhằm cung cấp các hướng dẫn thích hợp từ ngắn hạn đến dài hạn
- Điều phối các mối quan hệ đồng nghiệp
- Lãnh đạo và khuyến khích người khác nhằm đạt mục tiêu bằng các tập trung vào các tiến trình tổ chức
- Khuyến khích tăng cường lắng nghe và học hỏi từ người khác
 
Trích "Healthcare Safetyfor Nursing Personnel"
An Organizational Guide to Achieving ResultsJames
 
Long Chan
THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team