linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

CLB Sinh hoạt bệnh nhân định kỳ tại Cơ sở y tế

Giới thiệu Một số khái niệm, nguyên tắc chung, cách thức tổ chức hoạt động và một số lưu ý quan trọng cho hoạt động tổ chức CLB Sinh hoạt bệnh nhân định kỳ tại Cơ sở y tế
Tài liệu tham khảo: BOOK: Patient Education: A practical Approach
Richard D. Muma, Barbara Ann Lyons
Jones & Bartlett Publishers 2011
 
CHAPTER 6: Incorporating Patient Education into Clinical Practice
Lucas Williams, Kathryn C. Graves, Racquel Szabo
 
 
1. Một số khái niệm, nguyên tắc chung
Sinh hoạt nhóm bệnh nhân là gì?
- Không phải là lớp học
- Không phải là điều trị bệnh theo nhóm
 
=> Cung cấp thông tin GDSK kết hợp với lịch thăm khám định kỳ của các bệnh nhân
=> Các bệnh nhân có cơ hội lắng nghe trao đổi lẫn nhau và với NVYT về các vấn đề liên quan đến bệnh, cách tự chăm sóc sức khỏe mà có thể trước giờ họ không nghĩ đến.
=> Nội dung do NVYT lựa chọn phù hợp và quan trọng cho từng nhóm bệnh mạn tính mà các bệnh nhân đang điều trị.
 
Cấu trúc của sinh hoạt nhóm bệnh nhân?
- Tối đa 2 giờ  (120 phút)/ nhóm khoảng 20 bệnh nhân.
- Đón tiếp & mở đầu : không quá 15 phút
- Trao đổi nội dung chính: 45 phút
- Câu hỏi & thảo luận: 20 phút
- Thời gian thăm khám cho nhóm bệnh nhân: 40 phút
 
=> Cần ít nhất 3 phòng khám cùng lúc để tránh bệnh nhân chờ đợi hoặc Chia làm 2 nhóm sinh hoạt (nhóm 1 sinh hoạt thì nhóm 2 thăm khám và ngược lại)
 
2. Cách thức tổ chức sinh hoạt nhóm
Xây dựng kế hoạch :  
- Lập mục tiêu và chiến lược chi tiết về tổng chương trình nội dung các thông tin sẽ truyền đạt cho các bệnh nhân, tổ chức 3 tháng/lần/bệnh nhân
- Chọn địa điểm, thời gian và danh sách báo cáo viên cho từng chủ đề
- Viết thư mời hay thông báo cho các bệnh nhân trong  khi thăm khám về việc tổ chức các buổi sinh hoạt vào các lần thăm khám sau  Lập danh sách bệnh nhân đồng ý tham gia
- Khuyến khích người nhà tham gia sinh hoạt nhóm cùng
 
Một tuần trước khi bắt đầu
- Rà soát lại các bài sẽ trình bày đã đủ hết theo tổng chương trình hay chưa?
- Rà lại danh sách bệnh nhân, gọi điện thoại nhắc tham gia sinh hoạt nhóm trước 1 ngày để tránh trường hợp bệnh nhân quên.
- Danh sách theo dõi quá trình tham gia của các bệnh nhân, rà soát hồ sơ về  tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân tham gia sinh hoạt.
- Giải lao, giải khát, văn phòng phẩm khác (nếu cần).
 
3. Một số lưu ý quan trọng
Các buổi sinh hoạt:  
- Nội dung phải thiết thực
- NVYT phải có kỹ năng điều hành thảo luận nhóm
- Tổ chức kỹ, nắm chắc danh sách bệnh nhân tham gia định kỳ, kế hoạch cho 1 năm chẳng hạn.
- Đánh giá được sự tiếp thu kiến thức của bệnh nhân
 
Các phương tiện hỗ trợ
- NVYT thông báo về các lớp sinh hoạt khi bệnh nhân tái khám.
- Cơ sở y tế dán thông báo rõ ràng và dễ tiếp cận
- Gửi thư điện tử hay tin nhắn cho bệnh nhân để thông báo nhắc nhở.
- Cơ sở y tế dùng các phương tiên truyền thông T4G, website
 
=> Các phương tiện hỗ trợ hiện đại cũng không thể thay thế sự tương tác trực tiếp giữa NVYT và bệnh nhân
 
ThS. Trần Chí Thành
THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team