linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

The physician's role in patient safety

Trong các chương trình an toàn người bệnh, bác sỹ luôn là nhóm có tính tuân thủ THẤP nhất (VD như số liệu về rửa tay trong bảng 8). Tại sao?
Vì:
1. Tính độc lập cao
2. Mong muốn giữ nguyên hiện trạng, không thích thay đổi vì “mọi thứ đang diễn tiến tốt mà”
3. Có suy nghĩ “sai sót xảy ra với ai đó, chứ không phải tôi”
4. Có suy nghĩ “các sự cố, sai sót rất hiếm gặp”
 
Để khuyến khích, động viên và “tranh thủ” được sự tham gia của các bác sỹ:
1. Tạo điều kiện cho các BS có cơ hội trải nghiệm như 1 bệnh nhân (put ourselves in the patients’ place)
2. Cho thấy lợi ích của 1 chương trình An toàn người bệnh hiệu quả (vật chất cũng như tinh thần)
3. Vai trò của người lãnh đạo: lời nói phải đi đôi với hành động
 
Muốn xây dựng một môi trường làm việc hướng đến an toàn người bệnh:
1. Chuẩn hóa các quy trình chuyên môn và chức năng
2. Xây dựng các hệ thống cảnh báo an toàn
3. Tinh thần làm việc theo nhóm
4. Giao tiếp hiệu quả
 
Tham khảo: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2190543/
 
BS Đặng Quang Vinh (BV Mỹ Đức)
THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team